Styret

Kontakt oss på styret (@) vippetangen.com

Petter Tennefoss (formann)
petter.tennefoss @ gmail.com
957 31 176

Pål Helgesen (nestformann)
divemasterph @ gmail.com
922 46 620

Harald Helgesen (kasserer)
haraldhelg @ gmail.com
930 46 377 

Eirin Kjørholdt Eiken
Eirin_k_eiken @ hotmail.com
977 73 043

Mathias Brede
mathiassb @ hotmail.com
473 63 337

Kari Brede
kari.s.brede @ gmail.com
950 73 903